Jak staramy się o kredyt z naszym klientem? 🧐


👉 Na spotkaniu konsultujemy sytuację klienta. Ustalamy dotychczasowy dochód, zobowiązania oraz wyliczamy zdolność.
👉 Następnie rozmawiamy o możliwościach finansowania
👉 Wyszukujemy dla klienta najlepsze oferty
👉 W imieniu klienta wnioskujemy o kredyt do 2-3 wybranych banków i czuwamy nad procesem bankowym,
👉 Odpawiadamy na wszelkie pytania dotyczące decyzji, a później umowy,
👉 Jeśli klient potrzebuje wsparcia – będziemy też na podpisaniu umowy kredytowej,
👉 Czuwamy nad uruchomieniem kredytu.

I już. Wszystko bezpłatnie 😮
Dowiedz się więcej, kontaktując się z nami