Kredyty i pożyczki

bankRealizowane projekty w zakresie kredytowania:

– kredyty hipoteczne

– kredyty gotówkowe

– kredyty samochodowe

 

Obszar naszych kompetencji:

  1. Przygotowanie optymalnej dla Ciebie oferty kredytowej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i preferencji, niejednokrotnie do kilku instytucji z 35 w portfelu.
  2. Pomoc w skompletowaniu dokumentów i wypełnieniu wniosków kredytowych.
  3. Złożenie dokumentów w bankach w Twoim imieniu.
  4. Czuwanie nad procesem kredytowym w banku oraz negocjowanie warunków najkorzystniejszych dla Ciebie.
  5. Zapoznanie i wyjaśnienie zapisów w decyzji i umowie kredytowej oraz pomoc w wyborze tej najlepszej.
  6. Czuwanie nad procesem podpisania umowy i spełniania warunków do wypłaty kredytu.
  7. Zamiana dotychczasowego kredytu na nowy, oparty na korzystniejszych warunkach.
  8. Połączenie dotychczasowych kredytów w jeden – z niższą ratą.

 

Umów się na bezpłatne spotkanie

W myśl ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami nasi eksperci finansowi są agentami  wykonującymi czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, występującymi w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego, tj.  spółką pod firmą Metrofinance Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 28/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000384192, NIP 5252504760, REGON 142910657.