Kredyt inwestycyjny

  • hotelTwoja firma się rozwija?
  • Poszukujesz źródeł finansowania planowanych inwestycji?
  • Skorzystaj z oferty kredytu inwestycyjnego!

Jedną z możliwości finansowania rozwoju firmy, takiego jak zakup maszyn, budowa siedziby firmy, modernizacja sprzętu, rozbudowa działu produkcji, wymiana linii technologicznej itd., jest kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny jest kredytem długoterminowy, spłacany jest periodycznie, a środki na spłatę pochodzą ze zwrotu z inwestycji, na którą zaciągnięty był kredyt.

Udzielenie kredytu inwestycyjnego jest poprzedzone analizą przedsięwzięcia i działalności firmy przeprowadzoną przez bank.

Bardzo ważne jest określenie właściwej kwoty kredytu, zwłaszcza przy inwestycjach opartych na kosztorysie.

Bank, rozpatrując przedłożone przez firmę dokumenty, analizuje projekt i pomaga firmie prawidłowo określić szansę powodzenia przedsięwzięcia i zasady jego finansowania.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest zazwyczaj na kilka lat, choć możliwe są również znacznie dłuższe okresy kredytowania. Zależy to od rodzaju inwestycji, jej zabezpieczenia, a także od aktualnej i przewidywanej sytuacji firmy.

Kredyty inwestycyjne uruchamiane są zazwyczaj w transzach, na podstawie postępu prac związanych z inwestycją. Banki monitorują przebieg inwestycji i wypłaty kolejnych transz uzależniają od realizacji poprzednich etapów.

Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest zazwyczaj przedmiot kredytowania.

Umów się na bezpłatne spotkanie