Kredyt w rachunku bieżącym

biuro 3Kredyt w rachunku bieżącym jest kolejnym sposobem finanso­wania działalności przedsiębiorstwa.

Jest to najprostsza forma kredytu dla firmy, polegająca na tym, że bank umożliwia firmie korzystanie z określonej kwoty w momen­cie, kiedy potrzebuje ona pieniędzy. Przy czym kredyt w rachunku bieżącym jest przyznawany wcześniej i firma, korzystając z niego, porusza się w wyznaczonych przez bank granicach. Kiedy firma potrzebuje poprawy płynności finansowej, może ona skorzystać z kredytu w ramach ustalonego limitu, a wpływające na rachunek bieżące wpłaty od kontrahentów zmniejszają zadłużenie. Odsetki płaci się tylko od wykorzystanego limitu.

Wysokość limitu uzależniona jest od wpływów na rachunek, w któ­rego ramach kredyt ma funkcjonować. W zależności o wysokości limitu okres może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Przy ustalaniu wysokości limitu duże znaczenie ma również do­tychczasowa współpraca klienta z bankiem, terminowość spłat i prawidłowa obsługa wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Umów się na bezpłatne spotkanie