retro mdmProgram dopłat do kredytów mieszkaniowych – Mieszkanie dla Młodych BEZPŁATNIE SPRAWDŹ CZY OTRZYMASZ DOPŁATĘ DO KREDYTU – aktualne limity cen uprawniające do uzyskania dopłat w programie MdM – analiza produktów banków oferujących kredyty z dopłatą – wybór najkorzystniejszego kredytu – pomoc w formalnościach kredytowych Mieszkanie dla Młodych to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania do wkładu własnego oraz dodatkowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:
  1.  w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
  2.  w PLN,
  3.  na okres co najmniej 15 lat,
  4.  na nabycie nieruchomości położonej na terytorium RP.
Umów się na bezpłatne spotkanie W myśl ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami nasi eksperci finansowi są agentami  wykonującymi czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, występującymi w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego, tj.  spółką pod firmą Metrofinance Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 28/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000384192, NIP 5252504760, REGON 142910657.