Czy zatrudnienie ma dla banku duże znaczenie?


Zatrudnieni na umowę o pracę, zwłaszcza gdy są na czas nieokreślony, mają najłatwiejszą drogę do uzyskania kredytu, ponieważ jest to najstabilniejsza forma zatrudnienia, dlatego bank czuje się bezpieczniejszy, udzielając finansowania takiej osobie.

W gorszej, aczkolwiek dalej w dobrej pozycji są osoby zatrudnione na umowę zlecenie, zwłaszcza jeżeli jest długoterminowa lub bezterminowa oraz z jednym zleceniodawcą.

Najtrudniej mają osoby prowadzące działalność gospodarczą – muszą wykazać najdłużej dochód, bo najczęściej z minimum 12 miesięcy, a także proces wymaga dużo większej ilości dokumentów, jak z urzędu skarbowego czy ZUSu.